Raft Dosjesh

Raft Dosjesh

New product

Permasat: 90 x 42 x 130
Melamine 18 mm
Kembe niveluese
Me kapak
Mentesha Slow
Brave te sigurt

0€

Pershkrim i detajuar dhe Specifikime te tjera

Permasat: 90 x 42 x 130
Melamine 18 mm
Kembe niveluese
Me kapak
Mentesha Slow
Brave te sigurt