Recepsion

Recepsion

Recepsion 4 metra linear, se bashku me dy komedina, e perbere me melamine te cilesise se pare E1.
Rezistent kunder gervishtjeve.

0€

Pershkrim i detajuar dhe Specifikime te tjera

Recepsion 4 metra linear, se bashku me dy komedina, e perbere me melamine te cilesise se pare E1.
Rezistent kunder gervishtjeve.