Tavoline Mbledhjeje

Tavoline Mbledhjeje

TM24Q

Impresjononi kolegët dhe klientët tuaj, dhe mbani mbledhjet rreth kësaj tavoline të madhe që ka hapësirë të mjaftueshme për mbajtjen e shënimeve, planeve ose diagramave.

630€

Pershkrim i detajuar dhe Specifikime te tjera

Impresjononi kolegët dhe klientët tuaj, dhe mbani mbledhjet rreth kësaj tavoline të madhe që ka hapësirë të mjaftueshme për mbajtjen e shënimeve, planeve ose diagramave.